ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 24.04.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 14.00, sala AN212, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (două) posturi vacante de execuție de administrator financiar gradul III(S), din cadrul Direcției Evaluarea și Asigurarea Calității.

ANUNȚ și  FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 24.04.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 14.00, sala AN212, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator financiar debutant (M), din cadrul Direcției Evaluarea și Asigurarea Calității.

RECTIFICARE la anunțul înregistrat cu nr. 2539/DDP/1/21.03.2024 publicat în data de 27.03.2024, pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar I (S) din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Transport Auto.