ANUNT Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Procedura de sistem privind recrutarea și selecția personalului din sursă externă pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a Universității Politehnica din București, Cod: PS-17-DFE-03 si ale Deciziei nr. 3475/24.09.2021, organizeaza concurs de angajare in sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă intreagă, a postului vacant de asistent de cercetare in cadrul proiectului cu titlul Linie pilot pentru circuite integrate semiconductoare cu noduri electronice de 3 nm, acronim PIn3S, cod MySMIS 2014+135127, contract de finantare 10/1.1H/03.04.2020.

PROCES-VERBAL incheiat in urma evaluarii si selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent de cercetare in cadrul proiectului cu titlul Linie pilot pentru circuite integrate semiconductoare cu noduri electronice de 3 nm, acronim PIn3S.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent de cercetare in cadrul proiectului cu titlul Linie pilot pentru circuite integrate semiconductoare cu noduri electronice de 3 nm, acronim PIn3S.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de asistent cercetare din cadrul proiectului cu titlul Linie pilot pentru circuite integrate semiconductoare cu noduri electronice de 3 nm, acronim PIn3S.