RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Bibliotecii Centrale UPB.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursurile organizate pentru ocuparea a 3 posturi de ingrijitor si a 3 posturi de muncitor necalificat din cadrul DVICA, Biroul Logistica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Dep. Cercetare, Inovare si Fonduri Europene, Biroul Mentenanta a Platformei CRESCEDI.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat din cadrul Facultatii de Inginerie Medicala.