PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 19.10.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Biblioteca Centrala UPB, sala 3.2, etaj 3, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga de munca, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de conducere de sef serviciu, din cadrul DVICA, Serviciul Vanzari.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala R306, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul departamentului Secretariat UPB (Deliman, Dobre, Vlad).