Universitatea POLITEHNICA din București implementează proiectele interne de cercetare de tip Proof of Concept, cu identificatorul UPB-PoC 2020. Finanțarea sub formă de grant pentru un proiect de tipul Proof of Concept reprezintă o subvenție suplimentară alocată din bugetul propriu al UPB pentru continuarea si diversificarea cercetărilor desfasurate in proiecte de tip PCCDI — 2017.

Se scot la concurs doua posturi de asistent de cercetare pentru completarea echipei științifice a proiectului, tema de cercetare vizata in cadrul proiectului Proof of Concept fiind “Tehnologii eco-inovative de recuperare a grupului de metale platinice din convertorii catalitici auto uzaţi – modele experimentale/prototip pentru dezagregarea-extragerea grupului de materiale platinice (GMP) în câmpuri citaționale și gazodinamice super/hipersonice ”

Responsabil de proiect Prof.univ.dr.ing. Adrian Ciocănea.

Candidatii selectati vor fi implicatiîn realizarea unor activități de cercetare experimentală privind dezagregarea-extragerea grupului de materiale platinice (GMP) în câmpuri cavitaţionale şi gazodinamice super/hipersonice, procesarea şi caracterizarea prin metode spectrometrice si/sau structurale a mostrelor de materiale obtinute în cadrul proiectului. Cercetatorii se vor implica în diseminarea rezultatelor o

Anunt