ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 22.06.2021, ora 14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala PR 705, Facultatea de Automatica si Calculatoare, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de secretar I(S) din cadrul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din Universitatea Politehnica din București, Școala Doctorală de Ingineria și Aplicațiilor Laserilor și Acceleratorilor.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 22.06.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de ingrijitor din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Intervenții în Spații de Învățământ și Cămine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de psiholog principal (S) din cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Rezistenta Materialelor.