RAPORT FINAL – al examenului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Secretar I(S), pe durata nedeterminata, in cadrul Facultatii de Ingineria Sistemelor Biotehnice – Departamentul Sisteme Biotehnice – Scoala Doctorala

 ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti anunta organizarea examenului de promovare a personalului din functia de administrator financiar gradul III (S) la Administrator financiar gradul II(S) pentru Lupoiu Alexandra Ioana si Onofreiciuc Aida-Elena din cadrul Serviciului Relatii Publice.

Examenul va avea loc in data de 20.08.2021, ora 10:00, la sediul sau din, Spl. Independentei nr 313, sector 6, Sala AN 215

PROCES VERBAL – incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs pentru candidatii inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant  de Tehnician IA (M) in cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor – Departamentul Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.