PROCES VERBAL – incheiat in urma probei interviu organizata pentru ocuparea unui post contractual vacant de ingrijitor din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu – Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine

RAPORT FINAL – incheiat in urma finalizarii concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de Administrator financar treapta I(M), pe durata nedeterminata din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei – Secretariat.

PROCES VERBAL – incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de Administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Valorificarea Infrastructurii si a Capitalului Academic.