RAPORT FINAL – al examenului organizat pentru ocuparea unui post, contractual vacant, de ingrijitor pe durata nedeterminata – din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu – Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti