ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti (Facultatea de Automatica si Calculatoare) organizeaza concurs de angajare pentru un post de Asistent de cercetare stiintifica in calculatoare pe perioada determinatain cadrul proiectului – Robotii si societatea- Sisteme Cognitive pentru Robotii Personali si Vehicule Autonome – ROBIN – – PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0734

Data limita de trimitere a aplicatiilor – 13 august 2021

16 august 2021

PROCES VERBAL – incheiat in urma selectiei de dosare  in cadru proiectului ROBIN

19 august 2021

PROCES VERBAL – inchiat in urma sustinerii probei scrise

23 august 2021

RAPORT FINAL – incheat in urma parcurgerii tuturor etapelor de angajare ale candidatului inscris pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare stiintifica in calculatoare