CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPAREUniversitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 20.03.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12, sala Consiliu, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 3 (trei) posturi vacante de execuție de corespondent local, cod COR 264203 corespunzator functiei de corespondent special (tara si strainatate), conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de munca, din cadrul Direcţiei Euronews România. 

Corespondentul local documentează, realizează sau prezintă materiale de televiziune, în direct sau înregistrate, la solicitarea managementului editorial, pe domeniile de interes într-o redacție de știri (social, politic, economic, eveniment, cultural, sport) câte un singur post pentru fiecare dintre orașele Cluj, Târgu-Mureș, Craiova

In cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.


24.02.2023

CLICK AICI PENTRU FISA POSTULUI

15.03.2023

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

21.03.2023

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

23.03.2023

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE

27.23.2023

PROCES-VERBAL – INTERVIU

30.03.2023

RAPORT FINAL