CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 20.03.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12, sala Consiliu, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 4 (patru) posturi vacante de execuție de jurnalist  TV (S), cod COR 264225, si a unui post vacant de execuție de jurnalist TV (M), cod COR 264224, conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de munca, din cadrul Direcţiei Euronews România, pe următoarele domenii, dar nu numai: social, politic, economic, eveniment, cultural, sport.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.


24.02.2023

CLICK PENTRU FISA POSTULUI DE JURNALIST TV (S)

CLICK PENTRU FISA POSTULUI DE JURNALIST TV (M)

15.03.2023

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

17.03.2023

PROCES VERBAL –  SOLUTIONAREA CONTESTATIEI

21.03.2023

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

23.03.2023

PROCES-VERBAL – SOLUTIONAREA CONTESTATIEI

27.03.2023

PROCES-VERBAL – PROBA INTERVIU JURNALIST TV(S)

30.03.2023

RAPORT FINAL