CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPAREUniversitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 20.03.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10, sala Consiliu, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (două) posturi vacante de execuție de responsabil planificare editorială (Planner), cod COR 265423, corespunzator functiei de mediaplanner, conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de munca, din cadrul Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.


24.02.2023

CLICK PENTRU FISA POSTULUI


15.03.2023

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

21.03.2023

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

27.03.2023

PROCES-VERBAL – INTERVIU

30.03.2023

RAPORT FINAL