ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 20.03 .2023 , la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10.00, sala AN 212, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator financiar I(S) din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Rețele Utilitare, Biroul Rețele Sanitare.
În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.
Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de administrator financiar I(S) este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program fix.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 20.03 .2023 , la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10.00, camin P 019 – Complex Regie, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a cinci posturi vacante de execuție de ingrijitor din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.
Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de administrator financiar I(S) este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program fix.