PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea din functia de administrator financiar gradul III(S) in functia de administrator financiar gradul II (S) a urmatoarelor persoane din cadrul Serviciului Relatii Publice – Biroul Activitati cu Elevii.

Concursul organizat in data de 20.08.2021 ora 10:00, sala AN215 – cladirea Rectorat