RAPORT FINAL – al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de Consilier Juridic gradul I(S), pedurata nedeterminata, din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane.

ANUNT – privind organizarea examenului de promovare a personalului, pentru promovarea doamnei Andrei Ema Ilona din functie cu nivel superior respectiv de pe functia de Administrator financiar gradul II(S) pe cea de Administrator financiar gradul I (S) din cadrul Compartimentului Registratura UPB din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane.

ANUNT – privind organizarea examenului de promovare a personalului, pentru promovarea doamnelor Alexandru Diana-Oana si Sidor Niculina din functie cu nivel superior respectiv de pe functia de Administrator financiar gradul I (M) pe cea de Administrator financiar gradul III(S) din cadrul Compartimentului Registratura UPB din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane.