Proces Verbal – administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Biroul ERASMUS+

PV Erasmus_24.08


Anunț privind organizarea examenului de promovare a personalului

promovare


Administrator financiar grad I (S) din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Urmărirea Investiții

Anunturi_24.08