ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 31.03.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Complex Regie, camin P5-6, camera 006, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 3 (trei) posturi vacante de muncitor calificat (instalator) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer de sistem IA(S) din cadrul Dep. de Formare pentru Cariera Didactica si Stiinte Socio-Umane.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Facultatii de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriate.

PROCES VERBAL privind solutionarea contestatiei – depusa in urma probei interviu in vederea ocuparii postului vacant de executie de psiholog stagiar din cadru Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca PoliJOBS.