RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.04.2022, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi vacante de administrator financiar debutant (S) din cadrul Serviciului Calitate, Biroul Legislatie si Standarde in Domeniul Calitatii.

PROCES-VERBAL privind solutionarea contestatiei privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer I(M) (categ B, C, E) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de psiholog stagiar din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca.