PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. de Chimie Generala.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea candidatului cu nr. de marca 24679 din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. de Chimie Organica “C. Nenitescu”.