PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M), din cadrul Biroului Parc Auto,  Direcția Dezvoltarea Patrimoniului.