PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de tehnician IA(M) din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Dep. Inginerie Chimică și Biochimică.

ANUNT Universitatea Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul cu marca numărul 7976 din cadrul Facultății de Eenergetică, Departamentul de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului, din funcția de inginer debutant (S), în funcția de inginer gradul II (S).