PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer grad IA(S), din cadrul Institutului de Cercetare PRECIS.

PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer sistem grad IA(S), din cadrul Institutului de Cercetare PRECIS.

PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat I, din cadrul Direcției Întreținerea Patrimoniului, Serviciul Gestionare CET.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta III (M), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Networking, Valorificare și Integrare.

PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de secretar grad I (S), din cadrul Facultății de Inginerie ȋn Limbi Străine, Departamentului de Comunicare în Limbi Moderne.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Networking, Valorificare și Integrare.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Networking, Valorificare și Integrare.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de arhitect gradul IA (S) din cadrul Institutului de Cercetare CAMPUS.