RAPORT FINAL  întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea  a 10 (zece) posturi contractual vacante de execuție de
îngrijitor, din cadrul Direcției Ȋntreţinerea Patrimoniului, Serviciul Administrare Spaţii de Ȋnvăţământ.

PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei practice al candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a unui post de execuție de muncitor calificat I- sudor/instalator și a trei posturi de execuție de muncitor calificat I- instalator sanitar , din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Întreținere Patrimoniului.

PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială, Administrație.

RECTIFICARE la anunțul cu nr.3636/1/DDP/25.06.2024, publicat în data de 28.06.2024 pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Seriviciul Monitorizare Proiecte.