RAPORT FINAL  întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea  a 12 (douăsprezece) posturi contractuale vacante de execuție de muncitor calificat I (electrician), din cadrul Direcției Întreținerea Patrimoniului, Serviciul Întreținere Patrimoniu.

PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale vacante de execuție de muncitor calificat I (tamplar), din cadrul Direcției Întreținerea Patrimoniului, Serviciul Întreținere Patrimoniu.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer debutant (S), în cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, Laboratorul Tehnologia Construcțiilor de Mașini.

ANUNȚ PROMOVARE Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu numărul 12922, în cadrul Directiei New Media, din funcția de administrator financiar grad II(S), pe funcția de administrator financiar grad I(S).

ANUNȚ PROMOVARE Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca numărul 2635, în cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, Secretariat, din funcția de Secretar II (S), în funcția de Secretar I (S).

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de îngrijitor, în cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante de execuție de îngrijitor, din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.