PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a 10 (zece) posturi contractuale vacante de execuție de îngrijitor, din cadrul Direcției Ȋntreţinerea Patrimoniului, Serviciul Administrare Spaţii de Ȋnvăţământ.

PROCES-VERBAL încheiat în urma probei practice a candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractual vacante de execuție de îngrijitor I, din cadrul Facultății de Inginerie Medicală, Laboratorul de Educație Fizică și Sport – Kinetoterapie.

ANUNȚ PROMOVARE Universitatea Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu numărul 9976, în cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Laborator Chimie Organică,  din funcția de administrator financiar grad II (S), în funcția de  administrator financiar grad I (S) .