PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială, Administrație.

PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Networking, Valorificare și Integrare.

PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Networking, Valorificare și Integrare.

PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar treapta III (M), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Networking, Valorificare și Integrare.

PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a unui post de execuție de muncitor calificat I- sudor/instalator și a trei posturi de execuție de muncitor calificat I- instalator sanitar , din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Întreținere Patrimoniului.

PROCES-VERBAL încheiat în urma desfășurării probei interviu organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de arhitect grad IA (S), conform organigramei Institutului de Cercetare CAMPUS.