PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de secretar grad I (S), din cadrul Facultății de Inginerie ȋn Limbi Străine, Departamentului de Comunicare în Limbi Moderne.

PROCES-VERBAL încheiat în urma sustinerii probei scrise a concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat I, din cadrul Direcției Întreținerea Patrimoniului, Serviciul Gestionare CET.

PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a 12 (douăsprezece) posturi contractuale vacante de execuție de muncitor calificat I (electrician), din cadrul Direcției Întreținerea Patrimoniului, Serviciul Întreținere Patrimoniu.

PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a unui post contractual vacant de execuție de inginer grad IA(S), din cadrul Institutului de Cercetare PRECIS.

PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a unui post contractual vacant de execuție de inginer sistem grad IA(S), din cadrul Institutului de Cercetare PRECIS.

PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu a concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer debutant (S), în cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, Laboratorul Tehnologia Construcțiilor de Mașini.

PROCES-VERBAL încheiat în urma desfășurării probei interviu organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuție de îngrijitor, din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.

PROCES-VERBAL încheiat în urma desfășurării probei interviu organizată pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante de execuție de îngrijitor, din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.