PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Contractare Evenimente.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii, Produse, Lucrari si Servicii.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Stiinta Materialelor Oxidice si Nanomateriale.