PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentu ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Secretariatului UPB, Biroul Acte de studii.