ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sediul Rectorat, sala 023, ora 10.00, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul Scolii Doctorale Transporturi.