PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Stiinta Materialelor Oxidice si Nanomateriale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise organizata pentru ocuparea unui post contractual vacant de Administrator financiar I (S) in cadrul Direcției Generale Administrativ Economica, Serviciul Contractare Evenimente.

PROCES-VERBAL incheiat in urma inteviului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de Administrator financiar I (S) in cadrul Direcției Achiziții, Serviciul Achiziții Publice, Lucrări si Servicii.