PROCES-VERBAL intocmit in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru pcuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul Scolii Doctorale Transporturi.