RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.07.2022, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Biblioteca Centrala, sala 2.2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Vanzari, Biroul Vanzari Evenimente.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a postului contractual vacant de conducere de șef serviciu (S), din cadrul Direcţiei Întreținere Patrimoniu, Serviciul Restaurante și Cantine.