CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 01.07.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 9:00, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare a 3 (trei) posturi vacante de execuție de jurnaliști web,  din cadrul Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

28.06.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

04.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

06.07.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE 01

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE 02

08.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

13.07.2022

RAPORT FINAL