RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a trei posturi de ingrijitor si trei posturi de muncitor necalificat din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

RAPORT FINAL al examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Organica “C. Nenitescu”.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Facultatii de Inginerie Medicala.