RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Energetica, Dep.  Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Fac. ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.