RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea a patru posturi de muncitor calificat (bucatar) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 29.11.2022, ora 09.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer debutant  din cadrul FIIR, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 29.11.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, sala 704 CAMPUS.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Fac. Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Institutului de Cercetare CAMPUS, Grupul pentru Materiale Polimerice Avansate.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Institutului de Cercetare CAMPUS, Grupul pentru Materiale Polimerice Avansate.