PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi de muncitor calificat I (instalator) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 28.11.2022, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala CA 0121, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi vacante de inginer debutant din cadrul FIIR, Dep. Rezistenta Materialelor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Biroul Testare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi de muncitor calificat (electrician) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.