RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic si Logistica.