ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 08.05.2023, ora 10.00, la sediul din Str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, sala L 026, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. Chimie Generala.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de inginer debutant (S) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 05.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1000, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de  administrator financiar treaptă I(M), conform statului de funcții al Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de administrator financiar treaptă I(M), este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program 800-1600.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat I, din cadrul Biroului Parc Auto, Direcția Dezvoltarea Patrimoniului.