PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer I (S) din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, Departamentul Ingineria și Managementul Obținerii Materialelor Matelice.