PROCES-VERBAL incheiat in urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 23782, în cadrul Serviciului Calitate, Biroul Legislație și Standarde în Domeniul Calității, din funcția de administrator financiar debutant (S), în funcția de administrator financiar gradul III(S).

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta III (M) din cadrul Serviciului Calitate, Biroul Legislație și Standarde în Domeniul Calității.

ANUNT Universitatea Politehnica din Bucuresti, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile, anunta organizarea examenului de promovare a candidatului cu marca nr. 24679, in cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. de Chimie Organica “Costin Nenitescu”.