PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de administrator financiar treapta III (M) din cadrul Serviciului Calitate, Biroul Legislație și Standarde în Domeniul Calității.