ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul DDP, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Vanzari, Biroul Sponsorizari & Vanzari TV.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Vanzari, Biroul Trafic Publicitate TV.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul ETTI, Dep. Tehnologie Electronica si Fiabilitate.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul VAAPI, Biroul Strategii, Analiza, Planificare si Monitorizare.