RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a 4 posturi de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Biroul Administrarea PatrimoniuluI.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Vanzari, Biroul Vanzari Evenimente.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de infiner II(S) din cadrul FICB, Dep. de Chimie Organica “C. Nenitescu”.