ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 03.05 .2023 la sediul din str. Polizu, nr. 1-7, sector 1, București, ora 11.00, sala L 012-014 , a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de muncitor necalificat din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ.
În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.
Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de muncitor necalificat este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 12/24, program fix.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 03.05 .2023 la sediul din str. Polizu, nr. 1-7, sector 1, București, ora 10.00, sala C 004-006 , a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de tehnician IA(M) din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de tehnician IA(M) este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program fix.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014,  anunta organizarea examenului de promovare a candidatului cu marca nr. 24706 din cadrul DIRU, Serviciul Statistica, Raportare si Managementul Schimbarii, din functia de administrator financiar debutant (M) in functia de administrator financiar III(S).

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014,  anunta organizarea examenului de promovare a candidatului cu marca nr. 24758 din cadrul DIRU, Serviciul Statistica, Raportare si Managementul Schimbarii, din functia de administrator financiar debutant (M) in functia de administrator financiar III(S).

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer I (S) din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, Departamentul Ingineria și Managementul Obținerii Materialelor Matelice.