PROCES-VERBAL incheiat in urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat I, din cadrul Biroului Parc Auto,  Direcția Dezvoltarea Patrimoniului.