RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I din cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, Dep. Ingineria Calității și Tehnologii Industriale.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea posturilor de ingrijitoe din cadrul DIP, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.