PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi de administrator financiar debutant (S) din cadrul Serviciului Calitate, Biroul Legislatie si Standarde in Domeniul Calitatii.

ANUNT Universitatea din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 28.04.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1000, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta I (M), Biroul CET, Serviciul Rețele Utilitare din cadrul Direcţiei Întreținere Patrimoniu. În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.